Tv4's logotype

Tv4

National News · Sweden

Audience time

Varje dag tittar vår huvudmålgrupp 15-64 år på hela 43 minuter på TV4-Gruppens rörliga innehåll och då enbart på tv:n.

Interests

Tv

15-64
Age
50%
Males
50%
Females
Source: Own Survey
Click the button on products to create an inquiry